Utilizamos cookies para ofrecerle el mejor servicio posible. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta el uso de cookies. Más información

                                              
Skip to main content

Declaración de privacidad

1. RÉSZ

AZ ADATFELDOLGOZÁSI GYAKORLATUNKRA VONATOKOZÓ ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK AZ ADATVÉDELMI RENDELET (GDPR) 13., 14., ÉS 21. CIKKEINEK MEGFELELŐEN.

Cégünk komolyan veszi az adatok védelmét, ezért ezúton tájékoztatjuk Önt az adatkezelési gyakorlatunkról, valamint azokról a jogosultságairól és jogairól, amelyek Önt az adatvédelmi szabályoknak megfelelően megilletik.

AZ ADATFELDOLGOZÁS FELELŐSÉNEK SZÉKHELYE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Az adatvédelemért felelős jogi személy:

Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein
63654 Büdingen

Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei

Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Adatvédelmi tisztviselő: Andreas Haggenmüller
Am Lautenstein
D-63654 Büdingen
E-Mail: datenschutz@roder.com

2. AZ ADATOK FELFOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI ÉS JOGALAPJAI

A személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Adatvédelemről szóló szövetségi törvény (BDSG) és a többi vonatkozó adatvédelmi előírás (részletek alább) rendelkezéseivel összhangban dolgozzuk fel. Hogy mely adatokat dolgozzuk fel részletesen, és azokat hogyan használjuk fel, nagymértékben függ a tőlünk igénybe vett szolgáltatásoktól. Amikor Ön számunkra megbízást ad, jellemzően a következő információkat gyűjtjük össze:

 • kapcsolattartó személy (megszólítás, családnév, keresztnév),
 • e-mail-cím(ek),
 • cím,
 • telefonszám (vezetékes és / vagy mobil),
 • felhasználási adatok (meglátogatott webhelyek, tartalmak iránt mutatott érdeklődés, látogatás időtartama)
 • meta-/ kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek)
 • a kívánt szolgáltatás(ok) nyújtásához szükséges információk.

Az adatfeldolgozás céljaira vonatkozó további részletek és kiegészítések megtalálhatók a vonatkozó szerződéses dokumentumokban, formanyomtatványokban, hozzájárulási nyilatkozatban és / vagy az Ön rendelkezésére bocsájtott egyéb információs anyagokban (pl. internetes oldalaink és az Általános Szerződési Feltételek).

Ezek az adatvédelmi információk időről időre frissülhetnek. A mindenkor érvényes változatot a https://roder.com/es/declaracion-de-privacidad.html weboldalon érheti el.

2.1 Adatkezelés a szerződés teljesítésének vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásának céljából (a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja)

A személyes adatokat az Önnel létrejött szerződés teljesítésére és az Öntől kapott megbízások teljesítésére irányuló kérése alapján, valamint a szerződéskötést megelőző intézkedések és tevékenységek végrehajtása céljából dolgozzuk fel. Az adatfeldolgozás elsősorban sátrak , mobil épületek, raktár- és lovascsarnokok, illetve tartozékok szállításával, felállításával és lebontásával kapcsolatos szolgáltatások nyújtásának érdekében történik az Ön megrendeléseinek és kívánságainak megfelelően. Lényegében ez magában foglalja az Önnel folytatott szerződés teljesítését célzó kommunikációt, a vonatkozó elszámolást és az ahhoz kapcsolódó fizetési műveleteket, a tranzakciók, megrendelések és egyéb megállapodások nyomonkövethetőségét, a megfelelő dokumentációval végzett minőségellenőrzést, a méltányossági eljárást, az üzleti folyamatok menedzselésére és optimalizására szolgáló intézkedéseket, az általános gondosság teljesítését, a vállalatvezetéshez, költségelszámoláshoz és controllinghoz szükséges statisztikai elemzéseket, a jelentések készítését, a belső és külső kommunikációt, a vészhelyzetek kezelését, a vállalat teljesítményének és adójának megállapítását, a kockázatkezelést, a jogi követelések érvényesítését és a jogvitákban szükséges védelem biztosítását, az informatikai biztonságról (beleértve a rendszer- és megbízhatósági teszteket is) és az általános biztonságról való gondoskodást, beleértve az épületek és üzemek biztonságának biztosítását, a házirend és annak betartásának biztosítását (pl. hozzáférés-ellnőrzés által), az adatok integritásának, hitelességének és hozzáférhetőségének biztosítását, a bűncselekmények megelőzését és kivizsgálást, valamint a felügyelő hatóságok vagy ellenőrző testületek ellenőrzéseinek (pl. felülvizsgálat) lehetővé tételét.

2.2 Adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének a) pontja)

Az Ön személyes adatainak meghatározott célokra (pl. az e-mail-címének marketing célból) történő feldolgozása történhet az Ön hozzájárulása alapján is. Ezt a hozzájárullást Ön alapvetően bármikor visszavonhatja. A visszavonás joga vonatkozik azokra a hozzájárulási nyilatkozatokra is, amelyeket Ön a GDPR 2018. május 25-én történő életbe lépését megelőzően adott. A felhasználási célokról, valamint a visszavonás vagy a hozzájárulás megtagadásának következményeiről a hozzájárulás vonatkozó szövegében nyújtunk tájékoztatást.

Általános elv, hogy egy hozzájárulás visszavonása csak a jövőre vonatkozik. A hozzájárulás visszavonása előtt történt adatfeldolgozást tehát nem érinti és így az jogszerűnek számít.

2.3 Adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából (a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének f) pontja)

A szerződés vagy az előzetes megállapodás tényleges teljesítésén túl szükség esetén saját érdekünkben vagy harmadik felek jogos érdekében is feldolgozhatjuk az Ön adatait különösen az alábbi célokból:

 • reklámozás, piackutatás és véleménykutatás, feltéve ha Ön nem tiltotta meg az adatai ilyen célú felhasználását,
 • termékinformációt tartalmazó hírlevelek küldése, ha ehhez hozzájárulását adta,
 • hitelképességre vonatkozó információk beszerzése és adatcsere a hitelminősítőkkel,
 • szolgáltatások és termékek, valamint a meglévő rendszerek és folyamatok továbbfejlesztése,
 • személyes adatok felfedése a vállalat eladását célzó tárgyalások részét képező átvilágítás során,
 • az adatoknak az európai és nemzetközi terrorizmusellenes listákkal történő összehasonlítása, amennyiben ez túllép a törvényi kötelezettségeken,
 • statisztikai kiértékelések vagy piaci elemzések,
 • benchmarking,
 • nem közvetlenül a szerződéses jogviszonynak tulajdonítható jogi követelések érvényesítése vagy ilyen jogvitákban történő védekezés,
 • korlátozott adattárolás, amennyiben az adattörlés a tárolás különleges jellege miatt nem, vagy csak aránytalanul magas költségek ellenében lehetséges,
 • épületek és üzemek biztonságának biztosítása (pl. belépésellenőrzés és videokamerás megfigyelőrendszer), amennyiben ez túlmutat az általános gondosságon,
 • belső és külső vizsgálatok, biztonsági ellenőrzések,
 • magán vagy hatósági tanúsítványok megszerzése és megtartása,
 • a házirend és annak betartásának biztosítása a megfelelő intézkedésekkel, pl. videokamerás megfigyelés az ügyfeleink és munkatársaink védelme érdekében, valamint bűncselekmények esetén és azok megelőzésével kapcsolatban bizonyítékok biztosítása.

2.4 Adatkezelés jogi kötelezettség (a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének c) pontja) vagy közérdekű feladat (a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének e) pontja) teljesítése céljából

Az üzleti élet többi résztvevőjéhez hasonlóan vállalatunknak is számos törvényes kötelezettséget kell teljesítenie. Ezek elsősorban jogszabályi kötelezettségek (pl. kereskedelmi és adótörvények) és szakmai előírások, de adott esetben lehetnek felügyeleti vagy egyéb hatósági követelmények is. Az adatfeldolgozás céljai magukban foglalhatják a személyazonosság és életkor ellenőrzését, a csalás és a pénzmosás megelőzését, a terrorizmus és vagyonellenes bűncselekmények megakadályozását, az ezek elleni küzdelmet és az ezekre vonatozó tájékoztatást, az adatoknak az európai és nemzetközi terrorizmusellenes listákkal történő összehasonlítását, az adóellenőrzési és jelentéstételi kötelezettségek betartását, az adatok adatvédelmi és adatbiztonsági célt szolgáló archiválását, valamint az adó- és más hatóságok által végzett vizsgálatok lehetővé tételét. Ezenkívül a személyes adatok közigazgatási / bírósági intézkedésekkel összefüggésben történő felfedése bizonyítékgyűjtés, valamint polgárjogi és büntetőjogi követelések érvényesítése céljából is szükségessé válhat.

3. AZ ÁLTALUNK FELDOLGOZOTT ADATOK KATEGÓRIÁI, A NEM KÖZVETLENÜL ÖNTŐL KAPOTT ADATOK ÉS AZOK EREDETE

Amennyiben ez a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges, feldolgozunk minden olyan személyes adatot, amelyet más vállalatoktól vagy harmadik felektől (pl. hitelminősítőktől, címközvetítőktől) beszerezhetünk. Emellett feldolgozunk nyilvánosan elérhető forrásokból (például telefonkönyvekből, kereskedelmi nyilvántartásokból, cégjegyzékekből, népesség- és adósnyilvántartásokból, ingatlannyilvántartásokból, sajtóból, internetről és egyéb médiából) jogszerűen szerzett, kapott vagy megvásárolt személyes adatokat. A releváns személyes adatok kategóriáiba az alábbiak tartozhatnak:

 • személyes adatok (név, születési idő, születési hely, állampolgárság, családi állapot, foglalkozás / szektor és hasonló adatok). 
 • elérhetőségi adatok (cím, e-mail-cím, telefonszám és ezekhez hasonló adatok), 
 • címadatok (regisztrációs adatok és hasonlók),
 • fizetési / fedezetigazolások bank- és hitelkártyáknál,
 • információ az Ön pénzügyi helyzetéről (hitelképességi adatok, beleértve a gazdasági kockázat felmérésére szolgáló hitelbírálati minősítést),
 • ügyfélelőzmények,
 • az általunk kínált telekommunikációs eszközök (pl. internetes oldalaink megnyitásának időpontja, alkalmazások vagy hírlevelek, kattintott oldalak / linkek, bejegyzések és hasonlók) felhasználásával kapcsolatos adatok,
 • meta-/ kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).

4. AZ ÖN ADATAINAK CÍMZETTJE VAGY A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

Cégünkön belül azok a belső munkatársak és szervezeti egységek kapják meg az Ön személyes adatait, akiknek vagy amelyeknek ezekre a szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a törvényes érdekeink feldolgozásához és érvényesítéséhez szükségük van. Az Ön adatait harmadik feleknek kizárólag az alábbiakban felsorolt esetekben adjuk át:

 • a szerződés teljesítése érdekében (elsősorban leányvállalatok és alvállalkozók számára, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez szükséges,
 • törvényi előírások teljesítése érdekében, amelyek értelmében tájékoztatást, jelentést, adattovábbítást vagy közérdekű adatszolgáltatást kell biztosítanunk (lásd a 2.4. pontot),
 • ha külső szolgáltatók a nevünkben adatkezelést vagy adatfeldolgozást végeznek (pl. külső adatközpontok, számítástechnikai / IT alkalmazás támogatók / karbantartók, archiválók, dokumentumfeldolgozók, call center szolgáltatók, megfelelőségi szolgáltatást végzők, controlling szolgáltatók, pénzmosás megelőzését célzó adatszűrést, adatok validálását, adathalászat-ellenőrzést, adatmegsemmisítést, vásárlást/beszerzést, ügyfélkezelést, direkt marketinget, marketinget, médiavásárlást, kutatást, kockázatkezelést, elszámolást, telefonálást, weboldalmenedzsmentet, könyvvizsgálatot végző szolgáltatók, hitelintézetek, nyomdák vagy adatmegsemmisítő vállalkozások, futárszolgálatok és logisztikai szolgáltatók),
 • a 2.2. pontban meghatározott saját vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából (pl. hatóságok, hitelminősítők, behajtók, jogászok, bíróságok, szakértők, csoportvállalatok, bizottságok és felügyeleti szervek számára),
 • ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy az adatait harmadik felek részére továbbítsuk.

A fentieken kívül az Ön adatait nem osztjuk meg harmadik felekkel. Amennyiben egy megrendelés feldolgozása érdekében szolgáltatókat bízunk meg, azoknak az Ön személyes adatai kezelésekor ugyanazokat a biztonsági előírásokat kell betartaniuk, mint nekünk. Egyéb esetekben a címzetteknek csak azokra a célokra szabad felhasználniuk az adatokat, amely célból azokat megkapták.

5. AZ ÖN ADATAI TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az Ön adatait a közöttünk létrejött üzleti kapcsolat időtartama alatt dolgozzuk fel és tároljuk. Ez magában foglalja a szerződés megkötésének (szerződéskötés előtti jogviszony) és teljesítésének időtartamát is.

Ezenkívül különböző megőrzési és dokumentációs kötelezettségek vonatkoznak ránk, amelyek többek között a kereskedelmi törvénykönyvből (HGB) és az adózás rendjéről szóló törvényből (AO) származnak. Ez ezekben meghatározott megőrzésre és dokumentálásra vonatkozó határidő az üzleti kapcsolat vagy a szerződéskötés előtti jogviszony befejezésétől számított tíz évig terjed ki.

Ezenkívül különleges törvényi rendelkezések, mint például a bizonyítékok megőrzésére vonatkozó jogszabály, hosszabb megőrzési időt is megkövetelhetnek. A német polgári törvénykönyv (BGB) 195 ff paragrafusa szerint az általános elévülési idő három év, ugyanakkor akár 30 éves elévülési idő is alkalmazható.

Ha a szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez már nincsen rájuk szükség, az adatokat rendszeresen töröljük, kivéve, ha ideiglenes feldolgozásuk a 2.2 pontban foglalt célok teljesítése érdekében egy magasabb rendű jogos érdek érvényesítéséhez szükséges. Ilyen magasabb rendű jogos érdek áll fenn például akkor is, ha a tárolás különleges jellegéből adódó törlés nem, vagy csak aránytalanul magas költségek ellenében lehetséges, és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések által történő egyéb célú feldolgozás kizárt.

6. AZ ÖN ADATAINAK FELDOLGOZÁSA HARMADIK ORSZÁGBAN VAGY EGY NEMZETKÖZI SZERVEZET ÁLTAL

Az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül (úgynevezett harmadik országokba) akkor továbbítunk adatokat, amikor az Ön egy nekünk adott megbízása vagy egy velünk kötött szerződése teljesítéséhez szükséges, és azt jogszabály írja elő (pl. adózási kötelezettség), vagy ehhez Ön hozzájárulását adta.

Az Ön adatainak harmadik országbeli feldolgozására akkor is sor kerülhet, ha a megbízás feldolgozása szolgáltatók bevonásával történik. Amennyiben az EU Bizottság nem rendelkezik az adott ország adatvédelmi szintjére vonatkozóan, megfelelő szerződések útján mi gondoskodunk arról, hogy az Ön jogai és szabadságai az EU adatvédelmi előírásainak megfelelően garantálva legyenek és védelmet élvezzenek. A megfelelő részletes információkat kérésre rendelkezésre bocsájtjuk.

A megfelelő és alkalmas garanciákra vonatkozó információkat, valamint ezek egy másolatát Ön az adatvédelmi tisztviselőtől kérheti el.

7. AZ ÖN ÉS AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI

Bizonyos feltételek mellett Ön a következő adatvédelmi jogokat érvényesítheti velünk szemben:

7.1 A GDPR 7. cikke 3. bekezdésének értelmében Ön bármikor visszavonhatja az egyénileg adott hozzájárulását. Ennek következményeként az ezen a hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást cégünk a jövőben nem folytathatja.

7.2 A GDPR 15. cikke értelmében Önnek jogában áll tájékoztatást kérni az általunk feldolgozott személyes adatairól (szükség esetén az Adatvédelemről szóló szövetségi törvény (BDSG) 34. paragrafusának korlátozásaival).

7.3 A GDPR 16. cikke értelmében az Ön kérésére helyesbítjük vagy pótoljuk az Ön általunk tárolt adatait, ha azok pontatlanok vagy hiányosak.

7.4 A GDPR 17. cikke értelmében az Ön kérésére törölnünk kell az Ön adatait, ha más jogszabályok (pl. az Adatvédelemről szóló szövetségi törvény (BDSG) 35. paragrafusában előírt törvényes megőrzési kötelezettség vagy korlátozások) másképpen nem rendelkeznek, vagy ha ez egy magasabb rendű jogos érdekünkbe ütközik (pl. jogaink és igényeink védelme).

7.5 A GDPR 18. cikke rendelkezéseit figyelembe véve Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatainak feldolgozását.

7.6 A GDPR 20. cikke értelmében Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket egy harmadik félnek továbbítsa.

7.7 A GDPR 21. cikke értelmében Ön továbbá tiltakozhat az adatainak feldolgozása ellen. Ez alapján mi befejezzük az Ön adatai feldolgozását. Ez a tiltakozás azonban csak akkor érvényesíthető, ha az Ön különleges személyes helyzetéből eredő jogok elsőbbséget élveznek társaságunk jogaival szemben.

7.8 Ezen kívül Önnek jogában áll a személyes adatai feldolgozására vonatkozó hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonni.

7.9 Továbbá Önnek jogában áll az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni (GDPR 77. cikke). Mindenesetre azt javasoljuk, hogy ezt megelőzően mindig forduljon az adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

A jogai gyakorlására vonatkozó kérelmeit lehetőség szerint írásban kell benyújtania a fenti címen vagy közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnek.

8. AZ ÖN ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Önnek csak azokat az adatokat kell a rendelkezésünkre bocsájtania, amelyek egy üzleti kapcsolat kialakításához vagy létrehozásához, illetve egy szerződéskötést megelőző kapcsolat létrehozásához szükségesek, vagy amelyek megvizsgálása számunkra jogszabályi kötelezettség. Ezen adatok nélkül általában nem tudjuk megkötni vagy teljesíteni a szerződést. Ez a későbbiekben az üzleti kapcsolathoz szükséges adatokra is vonatkozhat. Amennyiben adatokat kérünk Öntől, külön fel fogjuk hívni a figyelmét az adatok biztosításának önkéntes jellegére.

TÁJÉKOZTATÁS A GDPR 21. CIKKÉBEN FOGLALT TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOGRÓL

 1. Önnek bármikor jogában áll tiltakozni a személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján (az érdekek egyeztetésén alapuló adatfeldolgozás) vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontján (közérdekből történő adatfeldolgozás) alapuló feldolgozása ellen, ha ennek okai az Ön sajátos helyzetéből erednek. Ez vonatkozik a GDPR 4. cikke 4. pontjában meghatározott profilalkotásra is.

  Ha tiltakozását eljuttatja hozzánk, a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni a személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 2. Szükség esetén direkt marketing érdekében is feldolgozzuk az Ön személyes adatait. Ha nem szeretne reklámot kapni, bármikor kifogást emelhet ez ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az a direkt marketinghez kapcsolódik. Az Ön által emelt kifogást a jövőbeni tevékenységünkre vonatkozóan fogjuk figyelembe venni.

  Az adatait nem fogjuk direkt marketing célokra feldolgozni, ha Ön az ilyen célú feldolgozás ellen kifogást emel.
  Ön bármilyen formában kifogást emelhet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
  Adatvédelmi tisztviselő: Andreas Haggenmüller
  Am Lautenstein
  D-63654 Büdingen
  E-Mail:  datenschutz@roder.com

  Az adatvédelmi nyilatkozatunk és az adatfeldolgozásunkra vonatkozó információk a GDPR 13., 14. és 21. cikke szerinti időről időre megváltozhatnak. Minden változást ezen az oldalon közlünk.

2. RÉSZ

WEBOLDALUNK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEI

§ 1 General

Sus datos personales (p. ej. título, nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono) solo serán procesados por nosotros de acuerdo con las disposiciones de la ley alemana de protección de datos y la ley de protección de datos de la Unión Europea (UE). Además de las finalidades del tratamiento, destinatarios, bases legales, plazos de conservación, las siguientes normas también le informan sobre sus derechos y el responsable del tratamiento de sus datos personales. Esta política de privacidad solo se aplica a nuestros sitios web. Si es redirigido a otros sitios a través de enlaces en nuestras páginas, infórmese sobre el manejo respectivo de sus datos en esas páginas.

§ 2 Forma de contacto

(1) Finalidad del tratamiento
Sus datos personales, que nos facilita por correo electrónico o formulario de contacto, los procesamos para responder y resolver sus consultas. No está obligado a facilitarnos sus datos personales. Sin embargo, no podremos responderle por correo electrónico sin su dirección de correo electrónico.
(2) Bases legales
a) Si usted nos ha dado su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos, la base legal para este tratamiento es el artículo 6, apartado 1, letra a del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
b) Si procesamos sus datos para la aplicación de medidas precontractuales, la base legal de este procesamiento es el artículo 6, apartado 1, letra b del RGPD.
c) En todos los demás casos (en particular cuando se utiliza un formulario de contacto), la base legal la constituye el artículo 6, apartado 1, letra f del RGPD.
DERECHO DE OPOSICIÓN: Usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento de datos en conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra f del RGPD y no por publicidad directa por motivos derivados de su situación particular.
En el caso del correo directo, sin embargo, usted puede oponerse al procesamiento en cualquier momento sin necesidad de justificación.
(3) Interés legítimo
Nuestro interés legítimo en el procesamiento consiste en comunicarnos con usted rápidamente y responder a sus preguntas de manera rentable. Si nos proporciona su dirección, nos reservamos el derecho de utilizarla para publicidad postal directa. Puede proteger su interés en la protección de datos transmitiendo los datos con moderación (por ejemplo, utilizando un seudónimo).
(4) Categorías de destinatarios
Proveedor de alojamiento, empresas de reparto de publicidad directa
(5) Duración del almacenamiento
Sus datos serán eliminados si se puede deducir de las circunstancias que su consulta o los hechos en cuestión han sido finalmente aclarados.
Sin embargo, en el caso de que se celebre un contrato, los datos exigidos por la legislación mercantil y fiscal serán conservados por nosotros durante los períodos especificados por la ley, es decir, regularmente diez años (cf. § 257 HGB, § 147 AO).
(6) Derecho de desistimiento
Usted tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento en caso de que el tratamiento se base en su consentimiento.

§ 3 Análisis web con Google Analytics

(1) Finalidad del tratamiento
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información generada por la cookie acerca de su uso de este sitio web se transfiere normalmente a un servidor de Google en los EE.UU. y se almacena allí. Si está activada la opción de anonimizar la IP en este sitio web, la dirección IP será acortada previamente por Google en los estados miembros de la Unión Europea o en otros estados contractuales del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Solo en casos excepcionales, la dirección IP completa se transmite a un servidor de Google en los EE. UU. y es acortada allí. Por encargo del operador de esta página web, Google usará esta información para evaluar la manera en que usted utiliza este sitio web, recopilar informes sobre sus actividades en el sitio web y prestar otros servicios referidos al uso del sitio web y de Internet para el operario del sitio web.
(2) Bases legales
La base legal para este tratamiento se recoge en el artículo 6, párrafo 1, letra f del RGPD.
(3) Interés legítimo
Nuestro interés legítimo es el análisis estadístico del comportamiento de los usuarios con fines de optimización y marketing. Para la protección de sus intereses de protección de datos, este sitio web utiliza Google Analytics con la extensión "anonymizeIP()", de modo que las direcciones IP solo se gestionan de forma abreviada para evitar la asociación directa con personas.
(4) Categorías de destinatarios
Google, empresas asociadas
(5) Transmisión a países terceros
Google LLC, con sede en EE.UU., está certificada por el acuerdo europeo de protección de datos "Privacy Shield", que garantiza el cumplimiento del nivel de protección de datos aplicable en la UE.
(6) Duración del almacenamiento
Ilimitado
(7) DERECHO DE DESISTIMIENTO
Usted podrá impedir la memorización de las "cookies" realizando un ajuste correspondiente en el software de su navegador, pero señalamos que entonces posiblemente no podrá utilizar todas las funciones de este sitio web en todo su alcance. Además, le brindamos la posibilidad de descargar e instalar un plugin para su navegador mediante el cual podrá impedir que Google recoja y procese los datos generados por el cookie (incluyendo su dirección IP), relacionados con el uso que usted hace de este sitio web. Para la descarga de este plugin haga clic en el siguiente enlace: optout

También puede impedir el registro de datos configurando una cookie de inhabilitación. Si desea evitar que en el futuro se recojan sus datos cuando visite este sitio web, haga clic aquí:

§ 4 Información sobre cookies

(1) Finalidad del tratamiento
Este sitio web utiliza cookies técnicamente necesarias. Se trata de pequeños archivos de texto que no se almacenan permanentemente en su navegador de Internet o en su sistema informático y que solo se utilizan para la funcionalidad de la página web. Otras cookies permanecen permanentes y reconocen su navegador la próxima vez que usted visita para aumentar la facilidad de uso del sitio web.
(2) Bases legales
La base legal para el tratamiento es el artículo 6, párrafo 1, letra a del RGPD.Usted ha consentido expresamente lo siguiente con relación el uso de cookies en nuestro sitio web: Utilizamos cookies para ofrecerle el mejor servicio posible. Al utilizar nuestros servicios, usted acepta el uso de cookies.
(3) Duración del almacenamiento
Las cookies técnicamente necesarias se borran normalmente cuando se cierra el navegador. Las cookies almacenadas permanentemente tienen una vida útil diferente, desde pocos minutos hasta varios años.
(4) Derecho de desistimiento
Si no desea que las cookies se almacenen, desactive la aceptación de estas cookies en su navegador de Internet. Sin embargo, esto puede resultar en una limitación funcional de nuestro sitio web.Usted puede revocar su consentimiento para el almacenamiento permanente eliminando las cookies almacenadas a través de su navegador.

§ 5 Boletín de noticias

(1) Finalidad del tratamiento
Al suscribirse al boletín de noticias, su dirección de correo electrónico se utilizará con fines publicitarios, es decir, en el marco del boletín de noticias le informaremos en particular sobre los productos de nuestra gama. Con fines estadísticos, podemos evaluar los enlaces en los que se hace clic en el boletín de noticias. No podemos reconocer qué persona en concreto ha hecho clic. Usted ha dado expresamente el siguiente consentimiento por separado o, en su caso, durante del proceso de pedido: Por favor, rellene los siguientes campos e introduzca su dirección de correo electrónico para suscribirse a uno o más de nuestros boletines. A continuación, le enviaremos un correo electrónico confirmando su registro. Para evitar el uso indebido, el envío de los boletines de noticias suscritos solo se activará después de que haya confirmado nuestro correo electrónico.
(2) Bases legales
La base legal para este tratamiento es el artículo 6, párrafo 1, letra a del RGPD.
(3) Categorías de destinatarios
Si fuera necesario, la empresa encargada del envío del boletín de noticias.
(4) Duración del almacenamiento
Su dirección de correo electrónico solo se almacenará durante el tiempo que dure su registro.
(5) Derecho de desistimiento
Usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro. Si ya no desea recibir el boletín, puede cancelar su suscripción de la siguiente forma: a través de un enlace para darse de baja en el boletín de noticias.

§ 6 Derechos de la persona interesada

Si se procesan datos personales de usted, se verá afectado en el marco del Reglamento General de Protección de datos (RGPD), en alemán DSGVO, y tendrá los siguientes derechos frente a la persona responsable:

1. Derecho de información

Puede solicitar al responsable que le confirme si trataremos los datos personales que le conciernen.

Si se ha llevado a cabo dicho tratamiento, puede solicitar la siguiente información al responsable:

(1) los fines para los que se utilizan los datos personales;

(2) las categorías de datos personales que se utilizan;

(3) los destinatarios o categorías de destinatarios a los que se han comunicado o se siguen comunicando los datos personales que le conciernen;

(4) la duración prevista del almacenamiento de los datos personales que le conciernen o, si no es posible obtener información específica al respecto, los criterios para determinar el período de almacenamiento;

(5) la existencia de un derecho de rectificación o supresión de los datos personales que le conciernen, un derecho a la limitación del tratamiento por parte del responsable del tratamiento o un derecho a oponerse a dicho tratamiento;

(6) la existencia de un derecho de apelación ante una autoridad supervisora;

(7) cualquier información disponible sobre el origen de los datos si los datos personales no se recogen del interesado;

(8) la existencia de un proceso automatizado de toma de decisiones, incluida la elaboración de perfiles de conformidad con el artículo 22, apartados 1 y 4, del DSGVO y -al menos en estos casos- información significativa sobre la lógica implicada y el alcance y los efectos previstos de dicho tratamiento para el interesado.

Usted tiene derecho a solicitar información sobre si los datos personales que le conciernen se transfieren a un tercer país o a una organización internacional. En este contexto, usted puede solicitar que se le informe de las garantías apropiadas de conformidad con el artículo 46 del DSGVO en relación con la transmisión.

2. Derecho de rectificación

Si los datos personales que le conciernen son incorrectos o incompletos, tiene derecho a rectificarlos y/o completarlos ante el responsable del tratamiento. La persona responsable efectuará la corrección de manera inmediata.

3. Derecho a la limitación del tratamiento

Bajo las siguientes condiciones, usted puede solicitar la restricción del tratamiento de los datos personales que le conciernen:

(1) si no está de acuerdo con la exactitud de los datos personales que le conciernen durante un período de tiempo que permita al responsable del tratamiento verificar la exactitud de los datos personales;

(2) el tratamiento es ilegal y usted se niega a borrar los datos personales y en su lugar solicita que se restrinja el uso de los datos personales;

(3) el responsable del tratamiento ya no necesita los datos personales para los fines del tratamiento, pero usted sí los necesita para hacer valer, ejercer o defender sus derechos legales, o

(4) si ha presentado una objeción al tratamiento conforme al art. 21, párr. 1 del DSGVO y aún no se ha determinado si los motivos legítimos de la persona responsable son superiores a los suyos.

Si el tratamiento de los datos personales que le conciernen ha sido restringido, dichos datos sólo podrán ser tratados - aparte de ser almacenados - con su consentimiento o con el fin de hacer valer, ejercer o defender derechos o proteger los derechos de otra persona física o jurídica o por motivos de interés público importante de la Unión o de un Estado miembro.

Si la restricción de procesamiento se ha restringido de acuerdo con las condiciones anteriores, el responsable le informará antes de que se anule la restricción.

4. Derecho de cancelación

a) Obligación de supresión

Puede solicitar al responsable del tratamiento que elimine los datos personales que le conciernen de manera inmediata y el responsable del tratamiento está obligado a eliminar estos datos inmediatamente si se da alguna de las siguientes circunstancias:

(1) Los datos personales que le conciernen ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo.

(2) Usted revoca su consentimiento, en el que se basaba el procesamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), del DSGVO, y no existe ningún otro fundamento jurídico para el procesamiento.

(3) Usted presenta una objeción contra el procesamiento de conformidad con el art. 21, párrafo 1 de la DSGVO y no existen razones legítimas imperiosas para el procesamiento, o presenta una objeción contra el procesamiento de conformidad con el art. 21, párrafo 2 del DSGVO.

(4) Los datos personales que le conciernen han sido tratados ilegalmente.

(5) La supresión de los datos personales que le conciernen es necesaria para cumplir una obligación legal en virtud del Derecho de la Unión Europea o del Derecho de los Estados miembros a los que está sujeto el responsable del tratamiento.

(6) Los datos personales que le conciernen han sido recogidos en relación con los servicios de la sociedad de la información ofrecidos de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del DSGVO.

b) Información a terceros

Si el responsable del tratamiento ha hecho públicos los datos personales que le conciernen y está obligado a eliminarlos de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del DSGVO, tomará las medidas adecuadas, incluidas las medidas técnicas, teniendo en cuenta la tecnología disponible y los costes de implementación, para informar a los responsables del tratamiento de datos que procesan los datos personales, que usted, como titular de los datos, ha solicitado la eliminación de todos los enlaces a estos datos personales o de copias o réplicas de estos datos personales.

c) Excepciones

El derecho de cancelación no existe en la medida en que el tratamiento sea necesario.

1) para ejercer la libertad de expresión y de información;

2) para el cumplimiento de una obligación jurídica exigida por la legislación de la Unión Europea o de los Estados miembros a la que esté sujeto el responsable del tratamiento o para el cumplimiento de una tarea de interés público o en el ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento;

(3) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y el artículo 9, apartado 3, del DSGVO;

4) con fines de archivo de interés público, de investigación científica o histórica o con fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, del DSGVO, en la medida en que la ley mencionada en la letra a) pueda imposibilitar o perjudicar gravemente la consecución de los objetivos de dicho tratamiento, o

(5) para hacer valer, ejercer o defender reclamaciones legales. 

5. Derecho de información

Si usted ha ejercido su derecho a que el responsable del tratamiento corrija, suprima o limite el tratamiento, está obligado a informar a todos los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales que le conciernen de esta rectificación o supresión de los datos o de la limitación del tratamiento, a menos que resulte imposible o implique un esfuerzo desproporcionado.

La persona responsable tendrá derecho a ser informada de dichos destinatarios.

6. Derecho de transferibilidad de los datos

Tiene derecho a recibir los datos personales que ha facilitado al responsable en un formato estructurado, común y legible por máquina. Además, usted tiene derecho a transmitir estos datos a otra persona responsable sin obstrucción por parte de la persona responsable a la que se le proporcionaron los datos personales, siempre que

(1) el tratamiento se base en el consentimiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), del DSGVO o el artículo 9, apartado 2, letra a), del DSGVO o en un contrato de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra b), del DSGVO, y

2) el tratamiento se lleva a cabo mediante métodos automatizados.

En el ejercicio de este derecho, usted también tiene derecho a solicitar que los datos personales que le conciernen sean transferidos directamente de un responsable del tratamiento a otro responsable del tratamiento, en la medida en que sea técnicamente posible. Las libertades y derechos de otras personas no deben verse afectados por ello.

El derecho a la transferibilidad no se aplicará al tratamiento de datos personales necesarios para el cumplimiento de una misión de interés público o en el ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento.

7. Derecho de oposición

Tiene derecho a oponerse en cualquier momento, por razones derivadas de su situación particular, al tratamiento de los datos personales que le conciernen, que se basa en el artículo 6, apartado 1, letra e) o f) del DSGVO; esto también se aplica a la elaboración de perfiles basados en estas disposiciones.

El responsable del tratamiento deja de tratar los datos personales que le conciernen, a menos que pueda demostrar que existen razones imperiosas y dignas de protección para el tratamiento, que superen sus intereses, derechos y libertades, o que el tratamiento sirva para hacer valer, ejercer o defender derechos legales.

Si los datos personales que le conciernen se procesan con fines de marketing directo, usted tiene derecho a oponerse en cualquier momento al procesamiento de los datos personales que le conciernen con el fin de dicha publicidad; esto también se aplica a la elaboración de perfiles, en la medida en que esté asociada con dicho marketing directo.

Si usted se opone al tratamiento con fines de marketing directo, los datos personales que le conciernen ya no se tratarán para estos fines.

Usted tiene la posibilidad de ejercer su derecho de oposición en relación con el uso de los servicios de la sociedad de la información mediante procedimientos automatizados que utilizan especificaciones técnicas, independientemente de lo dispuesto en la Directiva 2002/58/CE.

8. Derecho de revocación de la declaración de consentimiento en materia de protección de datos

Usted tiene el derecho de revocar su declaración de consentimiento de protección de datos en cualquier momento. La revocación del consentimiento no afectará a la legalidad del tratamiento realizado sobre la base del consentimiento hasta el momento de la revocación.

9. Decisión automatizada en casos individuales, incluida la elaboración de perfiles

Usted tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada exclusivamente en una evaluación o un tratamiento automatizado -incluida la elaboración de perfiles- que tenga efectos legales en su contra o que le perjudique de forma significativa de forma similar. Esto no se aplica si la decisión

(1) es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre usted y la persona responsable,

(2) la legislación de la Unión Europea o de los Estados miembros a la que esté sujeta la persona responsable es admisible y contiene medidas adecuadas para salvaguardar sus derechos, libertades e intereses legítimos; o

(3) con su consentimiento expreso.

Sin embargo, estas decisiones no pueden basarse en categorías especiales de datos personales de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del DSGVO, a menos que se aplique el artículo 9, apartado 2, letras a) o g), y se hayan tomado las medidas adecuadas para proteger sus derechos y libertades y sus intereses legítimos.

En los casos contemplados en los apartados 1 y 3, el responsable adoptará medidas razonables para salvaguardar sus derechos, libertades e intereses legítimos, incluido al menos el derecho a obtener la intervención de una persona por parte del responsable, a exponer su propia postura y a impugnar la decisión.

10. Derecho de reclamación ante una autoridad supervisora

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o judicial, usted tiene derecho a recurrir ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que se encuentre, trabaje o sea sospechoso de haber cometido una infracción, si considera que el tratamiento de los datos personales que le conciernen es contrario a lo que se recoge en el DSGVO.

La autoridad supervisora ante la que se haya presentado la reclamación informará al reclamante de la situación y los resultados de la misma, incluida la posibilidad de interponer un recurso judicial con arreglo al artículo 78 del DSGVO.

Responsable del tratamiento de datos:
Röder Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein
Büdingen
Teléfono: 06049 / 7000
info@roder.com

Datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos:
Am Lautenstein
Büdingen
datenschutz@roder.com